O nas

Jesteśmy szybko rozwijającą się firma, głównym przedmiotem naszej działalności są wyspecjalizowane usługi doradcze w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych…

Oferta
Sektor publiczny

W perspektywie 2014-2020 pragniemy zaoferować Państwu szeroko rozumiane, kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy Unii Europejskiej, funduszy norweskich, szwajcarskich i środków krajowych…

Oferta
Sektor prywatny

Świadczymy usługi w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich dla firm. Wspieramy również osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej jak również rolników zamierzających rozszerzać działalność…

Nasi Klienci

Doświadczona kadra pozwala nam zapewnić wysoki poziom usług oraz wsparcie w sytuacjach problemowych, zapraszamy do zapoznania się z projektami ostatnio przygotowywanymi przez naszą firmę…

money-1835_640
business-561388_640
post-image_1
realizacja-2
post-image_1

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP na Dolnym Śląsku

25-08-2015

Na przełomie października i listopada 2015 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, Działanie 1.5.A „Rozwój produktów i usług w MSP”. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zapraszamy do kontaktu w celu weryfikacji kwalifikowalności planowanego projektu. W ramach dotacji w działaniu 1.5.A udzielane […]

Więcej

Działanie RPO WD 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa

17-08-2015

Już we wrześniu i październiku zostaną ogłoszone pierwsze nabory w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Do dolnośląskich firm trafi łącznie 2,25 mld zł. Jednym ze źródeł finansowania będzie działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa. Działanie 1.2 przeznaczone będzie głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. O ośrodki mogą ubiegać się również duże firmy i konsorcja, jeśli […]

Więcej

Dofinansowanie na ekoinnowacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

25-07-2014

Rusza II konkurs Programu Gekon – Generatora Koncepcji Ekologicznych. Konkurs został podzielony na dwa etapy: dotyczący fazy badawczo-rozwojowej oraz fazy wdrożeniowej projektów. W pierwszej fazie przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie planowanych prac badawczo-rozwojowych w jednym z obszarów związanych z: pozyskiwaniem gazu niekonwencjonalnego, efektywnością energetyczną i magazynowaniem energii, ochroną i racjonalizacją wykorzystania wód, pozyskiwaniem energii […]

Więcej

Przygotowanie dokumentacji technicznej projektów wodno-kanalizacyjnych

10-07-2014

Mając na względzie perspektywę finansową 2014-2020, w styczniu 2014 r., Minister Środowiska ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014). W ramach tego naboru możliwe było dofinansowanie projektu zakładających przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej i analiz niezbędnych do… realizacji inwestycji jak i pozyskania dofinansowania, w tym […]

Więcej

Regionalne Programy Operacyjne na konsultacja w KE.

15-04-2014

Do konsultacji z KE trafiła już większość Regionalnych Programów Operacyjnych, zostały przekazane już m.in. projektu RPO województw Dolnośląskiego i Opolskiego. Liczymy, iż pierwsze nabory w ramach RPO, w nowej perspektywie finansowej rozpoczną się jeszcze w 2014 r. Po zakończeniu konsultacji w regionie oraz negocjacji z Rządem Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Projekt Regionalnego Programu… Operacyjnego Województwa […]

Więcej

Jesteśmy gotowi na rozmowę o Twoim następnym projekcie.

Nasi Partnerzy

partner_3partner_3 partner_2partner_2 partner_1partner_1